Dokumendid

Juhendid


  • Loovtööde korraldamise põhimõtted - pdf
  • Loovtööde hindamise juhend - pdf
  • Loovtööde vormistamise juhend - VEEBILEHT  (videojuhised videonuppude all) / pdf 
  • Slaidiesiltuse põhi (vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks) - slaidi põhjad
  • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO
  • Loovtööde korraldamise põhimõtted - pdf
  • Loovtööde hindamise juhend - pdf
  • Loovtööde vormistamise juhend - VEEBILEHT  (videojuhised videonuppude all) / pdf 
  • Slaidiesiltuse põhi (vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks) - slaidi põhjad
  • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO