Õppetöö

Loovtöö


Põhikooli lõpetamiseks teevad Rakvere Reaalkooli õpilased 8. klassis läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.


Loovtöö eesmärk on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • arendada õpilase ajaplaneerimise oskust, tähtaegadest kinni pidamist;
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime kujunemist;
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

Täpsema teema valib õpilane koostöös juhendajaga. Erandkorras kokkuleppel juhendajaga võib loovtööd teha ka paaristööna.

 

Loovtööd puudutavad dokumendid:

Logi Google'i kontoga sisse, vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks. 

 • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO

Põhikooli lõpetamiseks teevad Rakvere Reaalkooli õpilased 8. klassis läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.


Loovtöö eesmärk on:

 • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
 • arendada õpilase ajaplaneerimise oskust, tähtaegadest kinni pidamist;
 • toetada õpilase loomingulise algatusvõime kujunemist;
 • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

Täpsema teema valib õpilane koostöös juhendajaga. Erandkorras kokkuleppel juhendajaga võib loovtööd teha ka paaristööna.

 

Loovtööd puudutavad dokumendid:

Logi Google'i kontoga sisse, vajuta "Kasuta malli", nii saad faili enda G. Drive'i ning muuta oma esitluseks sobivaks. 

 • Slaidiesitluse vormistamine (millist kirjastiili, suurust kasutada, kui palju infot slaidile paigutada jne) - VIDEO