Õppetöö

Loovtöö


Põhikooli lõpetamiseks teevad Rakvere Reaalkooli õpilased 8. klassis läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.


Loovtöö eesmärk on:

  • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
  • arendada õpilase ajaplaneerimise oskust, tähtaegadest kinni pidamist;
  • toetada õpilase loomingulise algatusvõime kujunemist;
  • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
  • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

Täpsema teema valib õpilane koostöös juhendajaga. Erandkorras kokkuleppel juhendajaga võib loovtööd teha ka paaristööna.

 

Loovtööd puudutavad dokumendid:

Põhikooli lõpetamiseks teevad Rakvere Reaalkooli õpilased 8. klassis läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö.


Loovtöö eesmärk on:

  • pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;
  • arendada õpilase ajaplaneerimise oskust, tähtaegadest kinni pidamist;
  • toetada õpilase loomingulise algatusvõime kujunemist;
  • arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;
  • toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

Täpsema teema valib õpilane koostöös juhendajaga. Erandkorras kokkuleppel juhendajaga võib loovtööd teha ka paaristööna.

 

Loovtööd puudutavad dokumendid: