Meie koolist

Lühidalt kooli ajaloost

Koolimaja ehitati Pagusoo äärde endise katoliku kiriku kohale.

Kooli loomise aluseks oli ENSV MN otsus 24.07.1972.


Hoone ehitamine venis, ehitajaks oli Rakvere MEK. Kool avati 1. septembril 1973. aastal Rakvere I ja II 8-klassilise kooli baasil.

Sel päeval tulid Tartu ja Barbaruse tn. koolimaja juurest õpilaste kolonnid uue koolimaja juurde. Tseremoonia avas haridusosakonna juhataja Lembit Kõrgessaar. Sümboolse võtme võttis vastu direktor Matti Piirimaa. Ehitus oli tehtud tüüpprojekti järgi 1392 õpilasele (32 klassikomplekti).

Avamise ajal oli koolis 1159 õpilast ning 33 klassikomplekti. 2007/2008. õppeaastal aga vastavalt 945 ja 34. Õpetajate tuba oli planeeritud 40 õpetajale, avades oli 57 õpetajat.

Esimene lend lõpetas 1975. a. kevadel. Süvendatult õpiti keemiat, saksa keelt, vene keelt, oli ka raadiotehnika kallakuga klass. Kõige rohkem õpilasi on koolis olnud 1984/85. õa. - 1401. Klassikomplektide arv oli suurim 1987/88. õa. - 43 komplekti.

 

22. veebruaril 1995. aastal nimetati Rakvere 3. Keskkool ümber Rakvere Reaalgümnaasiumiks.

 

Kooli direktoriteks on olnud:

  • 1973-1987 - Matti Piirimaa. Enne seda töötas ta Rakvere Internaatkoolis õppealajuhatajana, 1987. a. asus tööle Rakvere haridusosakonna juhatajana.
  • 1987-1996 - Aare Treial. Varem töötas ta Elva õhtukeskkooli direktorina, 1996. a. läks tööle Luunja Keskkooli direktoriks.
  • 1. juunist 1996. a. on Rakvere Reaalgümnaasiumi direktoriks Martti Marksoo. Varem töötas ta koolis geograafia ja majandusõpetuse õpetajana.

 

2013. aasta 27.aprillil tähistati kooli 40. sünnipäeva.

 

 

 

 

 

 

 

Koolimaja aastal 1973 (Punane Täht, 1. septembril 1973)

 

 

 

Rakvere Reaalgümnaasium on 2022. a sügisest põhikool ja kannab nime Rakvere Reaalkool.

Hoone ehitamine venis, ehitajaks oli Rakvere MEK. Kool avati 1. septembril 1973. aastal Rakvere I ja II 8-klassilise kooli baasil.

Sel päeval tulid Tartu ja Barbaruse tn. koolimaja juurest õpilaste kolonnid uue koolimaja juurde. Tseremoonia avas haridusosakonna juhataja Lembit Kõrgessaar. Sümboolse võtme võttis vastu direktor Matti Piirimaa. Ehitus oli tehtud tüüpprojekti järgi 1392 õpilasele (32 klassikomplekti).

Avamise ajal oli koolis 1159 õpilast ning 33 klassikomplekti. 2007/2008. õppeaastal aga vastavalt 945 ja 34. Õpetajate tuba oli planeeritud 40 õpetajale, avades oli 57 õpetajat.

Esimene lend lõpetas 1975. a. kevadel. Süvendatult õpiti keemiat, saksa keelt, vene keelt, oli ka raadiotehnika kallakuga klass. Kõige rohkem õpilasi on koolis olnud 1984/85. õa. - 1401. Klassikomplektide arv oli suurim 1987/88. õa. - 43 komplekti.

 

22. veebruaril 1995. aastal nimetati Rakvere 3. Keskkool ümber Rakvere Reaalgümnaasiumiks.

 

Kooli direktoriteks on olnud:

  • 1973-1987 - Matti Piirimaa. Enne seda töötas ta Rakvere Internaatkoolis õppealajuhatajana, 1987. a. asus tööle Rakvere haridusosakonna juhatajana.
  • 1987-1996 - Aare Treial. Varem töötas ta Elva õhtukeskkooli direktorina, 1996. a. läks tööle Luunja Keskkooli direktoriks.
  • 1. juunist 1996. a. on Rakvere Reaalgümnaasiumi direktoriks Martti Marksoo. Varem töötas ta koolis geograafia ja majandusõpetuse õpetajana.

 

2013. aasta 27.aprillil tähistati kooli 40. sünnipäeva.

 

 

 

 

 

 

 

Koolimaja aastal 1973 (Punane Täht, 1. septembril 1973)

 

 

 

Rakvere Reaalgümnaasium on 2022. a sügisest põhikool ja kannab nime Rakvere Reaalkool.