Our stories

1. klassi astuva õpilase lapsevanemale 03. April

Hea 1. klassi astuva õpilase lapsevanem!

Rakvere Linnavalitsus teeb 1. klassi astuva õpilase vanemale konkreetse kooli pakkumise haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu, lähtudes õpilase koolitee pikkusest ja klassikomplektide arvust.
Aluseks võetakse lapse elukoha andmed rahvastikuregist


 

Esimesse klassi astuja elukohajärgne munitsipaalkool avaldatakse 21. märtsil kell 12.00 ARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu.

Lõplikult selguvad Rakvere koolide 1. klasside õpilaste nimekirjad 24. aprilliks.

Rakvere Reaalkool ootab meie kooli määratud 1. klassi laste vanematelt õpilaste vastuvõtuks avaldusi ja koolivalmiduskaarte  25. aprillist kuni 10. maini 2023.

Avaldus on võimalik esitada järgmistel viisidel:
1) vanema poolt digitaalselt allkirjastatult saata e-postiga aadressil1klassiavaldused@rakvererk.ee
2) paberkandjal  tuua kooli valvelauda, ümbrikul märgusõna 1. klass

Tutvumisvestlused õpilase ja tema vanematega toimuvad mais ja juunis. Konkreetne aeg lepitakse kokku kooli vastuvõtu taotluse esitamisel.

 

Peatse kohtumiseni!

 

Esimesse klassi astuja elukohajärgne munitsipaalkool avaldatakse 21. märtsil kell 12.00 ARNO http://piksel.ee/arno/rakvere/ kaudu.

Lõplikult selguvad Rakvere koolide 1. klasside õpilaste nimekirjad 24. aprilliks.

Rakvere Reaalkool ootab meie kooli määratud 1. klassi laste vanematelt õpilaste vastuvõtuks avaldusi ja koolivalmiduskaarte  25. aprillist kuni 10. maini 2023.

Avaldus on võimalik esitada järgmistel viisidel:
1) vanema poolt digitaalselt allkirjastatult saata e-postiga aadressil1klassiavaldused@rakvererk.ee
2) paberkandjal  tuua kooli valvelauda, ümbrikul märgusõna 1. klass

Tutvumisvestlused õpilase ja tema vanematega toimuvad mais ja juunis. Konkreetne aeg lepitakse kokku kooli vastuvõtu taotluse esitamisel.

 


Peatse kohtumiseni!

Avalduse saab saata