News

"Tööle kaasa!" 08. February

Hea lapsevanem! 
Rakvere Reaalkool on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

RRK kutsub Teid koos oma lapsega osalema projektis 21. veebruaril.Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.
Milline on projektis osalemise kasu?
Õpilane, laps, noor
• saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
• näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
• saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.
Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.
Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.töölekaasa.ee
Palun uuri järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna huvijuhile oma osalusest ja ettevõtte nimest teada (https://forms.gle/jKcCqunC9YLSYTtGA) hiljemalt 16. veebruariks 2024!

Head koostööd soovides!

Rakvere Reaalkool


Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.
Milline on projektis osalemise kasu?
Õpilane, laps, noor
• saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
• näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
• saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.
Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.töölekaasa.ee
Palun uuri järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna huvijuhile oma osalusest ja ettevõtte nimest teada (https://forms.gle/jKcCqunC9YLSYTtGA) hiljemalt 16. veebruariks 2024!

Head koostööd soovides!

Rakvere Reaalkool