Koolielu

KiVa

 

 

 

               KIUSAMINE 

      on TAHTLIK, KORDUV,  

 EBAVÕRDSE JÕUDUGA teist

        KAHJUSTAV tegevus.


Kiusamisjuhtumi avaldus - pdf

KiVa programm:

 • Tõenduspõhine programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks.

 • Välja töötatud Soomes Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi rahastusel.

 • Kooliterviklik - kaasatud on kogu koolipere.

 • Ei ole ühe-aastane „projekt“, vaid püsiv osa koolielust. 

Kooli KiVa tiim

Annela Floren sotsiaalpedagoog 

Kaire Pajanen klassiõpetaja 

Sirle Taaksalu klassiõpetaja 

Kelli Kruusma klassiõpetaja

Hele Kuul inimeseõpetuse õpetaja 

Kadri Vahula õppejuht  

Kui koolis märgatakse oletatavat kiusamist, siis täiskasvanu, kes sellest esimesena teada sai, hindab, kas tegemist on kiusamisega ja annab vajadusel juhtumi edasi klassijuhatajale või KiVa-meeskonnale. 

 

KiVa meeskonna liikmed:

 • räägivad olukorrast kiusatud õpilasega;

 • arutavad juhtunut kiusamises osalenud õpilastega;

 • viivad lastega läbi järelvestlusi.

 

Klassijuhataja:

 • vestleb mitme ohvri klassikaaslasega, et julgustada neid ohvrit toetama.

 

KiVaga kaasnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud:

 

 • Meeldivam õhkkond klassis.

 • Õpilastel vähem ärevust ja depressiooni märke.

 • Kõrgem õpimotivatsiooni tase.

 • Parem akadeemiline edu.

 • Suurem empaatilisus.

 • Suurem usk enese ja õpetajate tõhususse kiusamise lõpetamisel.

 • Rohkem kaitsmiskäitumist.


 

Kiusamisjuhtumi avaldus - pdf

KiVa programm:

 • Tõenduspõhine programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks.

 • Välja töötatud Soomes Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi rahastusel.

 • Kooliterviklik - kaasatud on kogu koolipere.

 • Ei ole ühe-aastane „projekt“, vaid püsiv osa koolielust. 

Kooli KiVa tiim

Annela Floren sotsiaalpedagoog 

Kaire Pajanen klassiõpetaja 

Sirle Taaksalu klassiõpetaja 

Kelli Kruusma klassiõpetaja

Hele Kuul inimeseõpetuse õpetaja 

Kadri Vahula õppejuht  

Kui koolis märgatakse oletatavat kiusamist, siis täiskasvanu, kes sellest esimesena teada sai, hindab, kas tegemist on kiusamisega ja annab vajadusel juhtumi edasi klassijuhatajale või KiVa-meeskonnale. 

 

KiVa meeskonna liikmed:

 • räägivad olukorrast kiusatud õpilasega;

 • arutavad juhtunut kiusamises osalenud õpilastega;

 • viivad lastega läbi järelvestlusi.

 

Klassijuhataja:

 • vestleb mitme ohvri klassikaaslasega, et julgustada neid ohvrit toetama.

 

KiVaga kaasnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud:

 

 • Meeldivam õhkkond klassis.

 • Õpilastel vähem ärevust ja depressiooni märke.

 • Kõrgem õpimotivatsiooni tase.

 • Parem akadeemiline edu.

 • Suurem empaatilisus.

 • Suurem usk enese ja õpetajate tõhususse kiusamise lõpetamisel.

 • Rohkem kaitsmiskäitumist.