Meie koolist

Põhiväärtused


Rakvere Reaalkooli põhiväärtused on:
● koostöine õppimine ja õpetamine;
● traditsioonide austamine;
● hoolivus ja sallivus;
● tervislik ja säästlik eluviis.

Rakvere Reaalkooli põhiväärtused on:
● koostöine õppimine ja õpetamine;
● traditsioonide austamine;
● hoolivus ja sallivus;
● tervislik ja säästlik eluviis.