KiVa

 

Rakvere Reaalkoolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

 

KIUSAMINE on TAHTLIK, KORDUV,   EBAVÕRDSE JÕUGA teist KAHJUSTAV tegevus.


Kiusamisjuhtumi avaldus - pdf

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja
töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele
kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega
aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid
juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • klassijuhataja viib I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitletakse kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeldakse väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või kooli KiVa-tiimile kiva@rakvererk.ee

Kui sa mingil põhjusel koolile ei julge või ei taha kiusamisjuhtumist märku anda, siis anna märku kooli mentorile.

Meie kooli mentor on Tallinnas Klelia Peterson

klelia.peterson@kiusamisvaba.ee

Tel 5346 4565

Võid täita kiusamisjuhtumi ankeedi ka kohe siin https://forms.gle/oS8eEYUr53KZfKXp6

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Annela Floren sotsiaalpedagoog
 • Kaire Pajanen klassiõpetaja
 • Sirle Taaksalu klassiõpetaja
 • Kelli Kruusma klassiõpetaja
 • Hele Kuul inimeseõpetuse õpetaja
 • Kadri Vahula õppejuht

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
● www.kiusamisvaba.ee
● https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

KiVa meeskonna liikmed:

 • räägivad olukorrast kiusatud õpilasega;

 • arutavad juhtunut kiusamises osalenud õpilastega;

 • viivad lastega läbi järelvestlusi.

 

Klassijuhataja:

 • vestleb mitme ohvri klassikaaslasega, et julgustada neid ohvrit toetama.

 

KiVaga kaasnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud:

 • Meeldivam õhkkond klassis.

 • Õpilastel vähem ärevust ja depressiooni märke.

 • Kõrgem õpimotivatsiooni tase.

 • Parem akadeemiline edu.

 • Suurem empaatilisus.

 • Suurem usk enese ja õpetajate tõhususse kiusamise lõpetamisel.

 • Rohkem kaitsmiskäitumist.

 

Kiusamisjuhtumi avaldus - pdf

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja
töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele
kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.
Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega
aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid
juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • klassijuhataja viib I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde, kus käsitletakse kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeldakse väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või kooli KiVa-tiimile kiva@rakvererk.ee

Kui sa mingil põhjusel koolile ei julge või ei taha kiusamisjuhtumist märku anda, siis anna märku kooli mentorile.

Meie kooli mentor on Tallinnas Klelia Peterson

klelia.peterson@kiusamisvaba.ee

Tel 5346 4565

Võid täita kiusamisjuhtumi ankeedi ka kohe siin https://forms.gle/oS8eEYUr53KZfKXp6

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Annela Floren sotsiaalpedagoog
 • Kaire Pajanen klassiõpetaja
 • Sirle Taaksalu klassiõpetaja
 • Kelli Kruusma klassiõpetaja
 • Hele Kuul inimeseõpetuse õpetaja
 • Kadri Vahula õppejuht

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
● www.kiusamisvaba.ee
● https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 

KiVa meeskonna liikmed:

 • räägivad olukorrast kiusatud õpilasega;

 • arutavad juhtunut kiusamises osalenud õpilastega;

 • viivad lastega läbi järelvestlusi.

 

Klassijuhataja:

 • vestleb mitme ohvri klassikaaslasega, et julgustada neid ohvrit toetama.

 

KiVaga kaasnevad mitmed positiivsed kõrvalmõjud:

 • Meeldivam õhkkond klassis.

 • Õpilastel vähem ärevust ja depressiooni märke.

 • Kõrgem õpimotivatsiooni tase.

 • Parem akadeemiline edu.

 • Suurem empaatilisus.

 • Suurem usk enese ja õpetajate tõhususse kiusamise lõpetamisel.

 • Rohkem kaitsmiskäitumist.