Korralduslikud dokumendid


Kooli kodukord

Hoolekogu töökord

Õpilaste põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilaste tunnustamiskord

Õpilasesinduse põhimäärus

 

Distantsõppe korraldus Rakvere Reaalkoolis COVID-19 leviku tingimustes

Covid-19 leviku vastased meetmed Rakvere Reaalkoolis 2022/23. õppeaastal

 

Andmekaitsetingimused

Rakvere Linnavalitsuse hankekord (Riigi Teataja)

Kooli kodukord

Hoolekogu töökord

Õpilaste põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilaste tunnustamiskord

Õpilasesinduse põhimäärus

 

Distantsõppe korraldus Rakvere Reaalkoolis COVID-19 leviku tingimustes

Covid-19 leviku vastased meetmed Rakvere Reaalkoolis 2022/23. õppeaastal

 

Andmekaitsetingimused

Rakvere Linnavalitsuse hankekord (Riigi Teataja)