Koolielu

Huviringid

Huviringid 2023/24 alustavad tegutsemis 2. oktoobril.


 

Armsad lapsevanemad!


Vaadake ja arutage koos lapsega, kuhu ta tahaks ja saaks minna. Jälgige kindlasti nädalapäevi ja kellaaegu.

Huviringide tutvustused leiate ka SIIT

Klikake huvringi nimetusele ja leiate iga ringi kohta lisainfo (aeg, juhendaja, kirjeldus …)

 

NB! Ülelinnalistesse huviringidesse saavad registreerida kõikide Rakvere linna koolide õpilased.

Ülelinnalised huviringid on:

 • Lugela
 • Pillistuudio
 • Rahatarkus
 • Teraapiline kunst ja lilleseade
 • Tüdrukute ring

Päästeala Noortering

Toimumispäevad: Reede 12.30–14.00

Koolitaja: Mikko Virkala

Sihtgrupp: 3. klass

Eeldus: Grupp on täis!

Mida õpitakse noorteringis?

 • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
 • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
 • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile 112 helistada ja abilistele teed juhatada;
 • oskab kasutada peamisi esmaabivõtteid;
 • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
 • teab, mis on kriisiolukord ja oskab selleks valmistuda;
 • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
 • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.