Oluline

Olulised kuupäevad lõpetajatele 06. mai

Olulised kuupäevad lõpetajatele:


  • 31.05 Eesti keele eksam algusega 10.00

  • 6.06 Matemaatika algusega 10.00

  • 12.06 valikeksam algusega 10.00

- inglise keel kirjalik osa

- vene keel kirjalik ja suuline

- keemia

- geograafia

- ühiskonnaõpetus

  • 13.-14.06 valikeksam algusega 9.00

-inglise keel suuline osa

 

20. juuni 9. klasside lõpuaktus kl 16.00

  • 31.05 Eesti keele eksam algusega 10.00

  • 6.06 Matemaatika algusega 10.00

  • 12.06 valikeksam algusega 10.00

- inglise keel kirjalik osa

- vene keel kirjalik ja suuline

- keemia

- geograafia

- ühiskonnaõpetus

  • 13.-14.06 valikeksam algusega 9.00

-inglise keel suuline osa

 

20. juuni 9. klasside lõpuaktus kl 16.00