Oluline

Õpetajate streik 17. jaanuar

Hea õpilane ja lapsevanem!


Kõigepealt soovime teid tänada mõistva suhtumise eest esimesel streiginädalal, et suutsite oma laste jaoks õpikorralduse organiseerida nii, et kõik õpilased tegid seda kodus.
Paraku tänaseks olukord ei ole muutunud ja Vabariigi Valitsuse ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahel mingit kompromissi ei ole sündinud.

Täna on meie kooli õpetajate valdava enamuse meelsus selline, et antud tingimustes ollakse valmis streiki jätkama, esialgu kuni K, 31.01. Sealt edasi on esialgne plaan võtta päev korraga…
Mõistame, et see tekitab kodudele ebamugavust ja muret. Samas loodame, et mõistate ka õpetajate muret ja olukorda, milleni on selle nii olulise ameti pidajad viidud. Küsimus pole ju niivõrd palganumbris, vaid õpetajate järjest kasvanud töökoormuses ja järelkasvu tumedas tulevikus.

Alates E, 29.01 on tänastel andmetel tööle naasmas vaid mõned üksikud õpetajad. Nende õpetajate valmisoleku põhjal saame pakkuda alates 29.01 kontaktõpet koolis kohandatud tunniplaani alusel vähendatud mahus üksikutele klassidele. Nende klasside õpilasi ja vanemaid teavitatakse Stuudiumi kaudu eraldi. 

Teiste klasside puhul palume võimalusel oma lapsi kooli mitte saata, kuna koolis ei ole jätkuvalt nende turvalisuse tagamiseks piisavalt töötajaid. Kui mõne lapse puhul on kooli tulek väljapääsmatu vajadus, siis palume lapsevanemal sellest kooli informeerida igal kooli tuleku eelsel päeval hiljemalt kl. 16.00-ks aadressil info@rakvererk.ee. Vaid tööle naasnud õpetajad juhendavad kodus olevaid õpilasi veebist. Streikivad õpetajad kodutööd anda ei saa. Otstarbekas oleks õpilastel seda aega kasutada nt kodulugemiseks või oma äranägemise järgi mingi teema kordamiseks.

Oluline muudatus võrreldes esimese streiginädalaga puudutab toitlustamist. Järgmisest nädalast toidupakke enam ei jagata. Kõigil õpilastel on võimalus saada sooja koolilõunat kl. 10.25-12.00. Seda nii neil, kes on kutsutud mõneks tunniks kooli, kui ka neil, kes on üksi kodus aga soovivad kooli lõunatama tulla.

Koolivälised huviringid ja trennid toimuvad tavapärasel ajal kui ringijuhendaja, treener ei ole teatanud teisiti.

Oluline on iga päev jälgida Stuudiumis suhtlust. Töökorraldus võib muutuda kohe kui Vabariigi Valitsus saab Eesti Haridustöötajate Liiduga sobivale kokkuleppele.

Endiselt mõistvale suhtumisele lootes
Reaalkooli juhtkond

Kõigepealt soovime teid tänada mõistva suhtumise eest esimesel streiginädalal, et suutsite oma laste jaoks õpikorralduse organiseerida nii, et kõik õpilased tegid seda kodus.
Paraku tänaseks olukord ei ole muutunud ja Vabariigi Valitsuse ja Eesti Haridustöötajate Liidu vahel mingit kompromissi ei ole sündinud.


Täna on meie kooli õpetajate valdava enamuse meelsus selline, et antud tingimustes ollakse valmis streiki jätkama, esialgu kuni K, 31.01. Sealt edasi on esialgne plaan võtta päev korraga…
Mõistame, et see tekitab kodudele ebamugavust ja muret. Samas loodame, et mõistate ka õpetajate muret ja olukorda, milleni on selle nii olulise ameti pidajad viidud. Küsimus pole ju niivõrd palganumbris, vaid õpetajate järjest kasvanud töökoormuses ja järelkasvu tumedas tulevikus.

Alates E, 29.01 on tänastel andmetel tööle naasmas vaid mõned üksikud õpetajad. Nende õpetajate valmisoleku põhjal saame pakkuda alates 29.01 kontaktõpet koolis kohandatud tunniplaani alusel vähendatud mahus üksikutele klassidele. Nende klasside õpilasi ja vanemaid teavitatakse Stuudiumi kaudu eraldi. 

Teiste klasside puhul palume võimalusel oma lapsi kooli mitte saata, kuna koolis ei ole jätkuvalt nende turvalisuse tagamiseks piisavalt töötajaid. Kui mõne lapse puhul on kooli tulek väljapääsmatu vajadus, siis palume lapsevanemal sellest kooli informeerida igal kooli tuleku eelsel päeval hiljemalt kl. 16.00-ks aadressil info@rakvererk.ee. Vaid tööle naasnud õpetajad juhendavad kodus olevaid õpilasi veebist. Streikivad õpetajad kodutööd anda ei saa. Otstarbekas oleks õpilastel seda aega kasutada nt kodulugemiseks või oma äranägemise järgi mingi teema kordamiseks.

Oluline muudatus võrreldes esimese streiginädalaga puudutab toitlustamist. Järgmisest nädalast toidupakke enam ei jagata. Kõigil õpilastel on võimalus saada sooja koolilõunat kl. 10.25-12.00. Seda nii neil, kes on kutsutud mõneks tunniks kooli, kui ka neil, kes on üksi kodus aga soovivad kooli lõunatama tulla.

Koolivälised huviringid ja trennid toimuvad tavapärasel ajal kui ringijuhendaja, treener ei ole teatanud teisiti.

Oluline on iga päev jälgida Stuudiumis suhtlust. Töökorraldus võib muutuda kohe kui Vabariigi Valitsus saab Eesti Haridustöötajate Liiduga sobivale kokkuleppele.

Endiselt mõistvale suhtumisele lootes
Reaalkooli juhtkond