Uudised

7.-9. klassi lastevanematele – uuringus osalemine 05. september silja.miks

Tähelepanu lapsevanem!
Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut viib läbi uuringu eesmärgiga selgitada välja kehalise kasvatuse õpetajate õpetamisstiilide ja õpilaste liikumismotivatsiooni ning liikumisaktiivsuse vahelised seoseid ühe õppeaasta lõikes.


 

lUuringuprojekt on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteega (Projekti nimetus: „Kooliõpilaste kehalise aktiivsuse suurendamine kehalise kasvatuse õpetajate ja lapsevanemate autonoomsuse toetuse kaudu“; protokolli number: 327/T-4, väljastatud: 19.10.2020). 

Tänapäeva laste kehalise aktiivsuse tase on madal ja istuv eluviis on muutunud tavapäraseks, mis uuringute järgi võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme täiskasvanueas. Motivatsioon on tegevuste käivitaja, mistõttu on oluline mõista laste motivatsiooni liikumisaktiivsuse osas. Uuringud on näidanud, et üheks oluliseks laste liikumismotivatsiooni ja liikumisaktiivsuse mõjutajaks on kooli kehaline kasvatus ning õpetaja õpetamisstiil tunnis. Kool, kus Teie laps õpib, on üks juhuvalimisse sattunud Eesti koolidest, kus kirjeldatud uuring toimub. Teie lapsel palutakse vastata samasisulisele küsimustikule neljal korral õppeaasta jooksul (september 2022, november 2022, detsember 2022 ja mai 2023). Andmeid kogutakse osalejatelt anonüümselt veebipõhiste küsimustikega. Küsimustikuga uurime Teie lapse arvamusi enda kehalise kasvatuse õpetaja käitumise kohta tunnis, lapse enda psühholoogiliste põhivajaduste ja liikumismotivatsiooni ning liikumisaktiivsuse kohta nii kehalise kasvatuse tundides kui ka koolivälisel ajal. Küsimustiku täitmine võtab orienteeruvalt aega 15-20 minutit. Kõiki uuringuga seotud andmeid analüüsitakse koondandmetena ja tulemused avaldatakse teaduslikel eesmärkidel vaid üldistatud kujul. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja osalejal on õigus loobuda uuringus osalemisest uuringu mistahes etapil. 

  • Kui nõustute oma lapse uuringus osalemisega, ei ole Teil vaja midagi teha. 

 

Seejärel edastage vorm kadri.vahula@rakvererk.ee.

Sel juhul jääb Teie laps uuringust välja. 

 

  • Kui me ei ole saanud Teie allkirjaga uuringust keeldumise vormi hiljemalt 05. septembriks 2022. a., eeldame, et Te olete andnud nõusoleku enda lapse uuringus osalemiseks.   

Osalejatel on õigus saada infot, tutvuda teda puudutavate andmetega ning saada täiendavaid selgitusi seoses uuringuga selle vastutavatelt uurijatelt (allakirjutanud).

 

Lugupidamisega

 

Andre Koka

TÜ kehalise kasvatuse didaktika kaasprofessor

e-post: andre.koka@ut.ee, tel: 5242656

 

Henri Tilga

TÜ sporditeaduste teadur

e-post: henri.tilga@ut.ee, tel: 53818440 


 

 

lUuringuprojekt on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteega (Projekti nimetus: „Kooliõpilaste kehalise aktiivsuse suurendamine kehalise kasvatuse õpetajate ja lapsevanemate autonoomsuse toetuse kaudu“; protokolli number: 327/T-4, väljastatud: 19.10.2020). 

Tänapäeva laste kehalise aktiivsuse tase on madal ja istuv eluviis on muutunud tavapäraseks, mis uuringute järgi võib põhjustada erinevaid terviseprobleeme täiskasvanueas. Motivatsioon on tegevuste käivitaja, mistõttu on oluline mõista laste motivatsiooni liikumisaktiivsuse osas. Uuringud on näidanud, et üheks oluliseks laste liikumismotivatsiooni ja liikumisaktiivsuse mõjutajaks on kooli kehaline kasvatus ning õpetaja õpetamisstiil tunnis. Kool, kus Teie laps õpib, on üks juhuvalimisse sattunud Eesti koolidest, kus kirjeldatud uuring toimub. Teie lapsel palutakse vastata samasisulisele küsimustikule neljal korral õppeaasta jooksul (september 2022, november 2022, detsember 2022 ja mai 2023). Andmeid kogutakse osalejatelt anonüümselt veebipõhiste küsimustikega. Küsimustikuga uurime Teie lapse arvamusi enda kehalise kasvatuse õpetaja käitumise kohta tunnis, lapse enda psühholoogiliste põhivajaduste ja liikumismotivatsiooni ning liikumisaktiivsuse kohta nii kehalise kasvatuse tundides kui ka koolivälisel ajal. Küsimustiku täitmine võtab orienteeruvalt aega 15-20 minutit. Kõiki uuringuga seotud andmeid analüüsitakse koondandmetena ja tulemused avaldatakse teaduslikel eesmärkidel vaid üldistatud kujul. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja osalejal on õigus loobuda uuringus osalemisest uuringu mistahes etapil. 

  • Kui nõustute oma lapse uuringus osalemisega, ei ole Teil vaja midagi teha. 

 

Seejärel edastage vorm kadri.vahula@rakvererk.ee.

Sel juhul jääb Teie laps uuringust välja. 

 

  • Kui me ei ole saanud Teie allkirjaga uuringust keeldumise vormi hiljemalt 05. septembriks 2022. a., eeldame, et Te olete andnud nõusoleku enda lapse uuringus osalemiseks.   

Osalejatel on õigus saada infot, tutvuda teda puudutavate andmetega ning saada täiendavaid selgitusi seoses uuringuga selle vastutavatelt uurijatelt (allakirjutanud).

 

Lugupidamisega

 

Andre Koka

TÜ kehalise kasvatuse didaktika kaasprofessor

e-post: andre.koka@ut.ee, tel: 5242656

 

Henri Tilga

TÜ sporditeaduste teadur

e-post: henri.tilga@ut.ee, tel: 53818440