Õppetöö

Projektid ja koostöö

Erasmus+ “Safe and effective cleaning in pandemic situation”

 
24.-25. jaanuar 2022 toimus Tallinnas Erasmus+ projekti „Safe and effective cleaning in pandemic situation" avakohtumine.

Koristamine on tegevus, mis puudutab kõikjal kõiki inimesi, kõiki hooneid, kõiki ruume- keegi puhastab. Puhtusest sõltub inimeste tervis. SarsCov-12 viiruse levik maailmas on toonud kõrgendatud tähelepanu ka koristusele. Meedias on palju on presenteeritud desinfitseerimist, seda isegi tänavatel jms kohtades. Desinfitseerimine tähendab biotsiidide kasutamist, milleks peab olema seaduse järgi kutselisel kasutajal vastav väljaõpe. WHO tõi välja juhistes milliseid biotsiide ja millise mõjuajaga kasutada. Tegelikkuses massiliselt kasutati desinfitseerivaid aineid, kuid ei järgitud kasutustingimusi ja -ohutust. Näiteks Norras Bergeni ülikoolis tehti 20 aastane uuring, milles uuriti 6000 inimest ja jõuti tulemuseni, et pritspudelistes koristusainete kasutamine kahjustab inimese tervist samavõrra kui 20 sigaretti päevas suitsetamine (Household cleaners can be as bad as smoking for your lungs (sciencenorway.no)). Selline mõju oli ka koduses koristuses. Samas paljudes olukordades ei ole vajagi kasutada desinfitseerivaid aineid, vaid piisab teadlikust puhastusest. Samas kui desinfitseeritakse musti pindu, siis desinfitseeriva aine mõju kas puudub või ei ole piisav, samas on ohud biotsiidi kasutusest töötaja ruumis viibivate inimeste  tervisele, resistentsuse tekkele. Kuna viirus, desinfitseeriva aine kasutamise tulemus ei ole silmaga näha, siis oluline on teadlikkus.

Projekti idee sündis pandeemia alguskuudel. Puhastusekspert OÜ oli kaasatud ka Eestis koristusjuhiste välja töötamisse Terviseameti poolt. Kogetu tekitas õige pea tunde, et midagi tuleks ette võtta ning koristuse õpetamisel, arendamisel, teavitustöös on palju potentsiaale ja võimalusi, et inimeste tervis oleks hoitud ning koristamisse panustus oleks asjakohane. See ei ole jõukohane ühele organisatsioonile, vajab koostööd. Nii sündis projekti idee kuhu kaasati  vaid kõrge professionaalsusega, olulised partnereid, kellel igal oma kindel roll. Projekti eesmärgist lähtuvalt on oluline inglise, prantsuse, saksa keelese info läbi töötamine. Nii asuti otsima partnereid vastavast keeles ning kellel oleks samas aktiivne huvi antud valdkonnas maailma paremaks muuta. Oluline oli ka teadusuuringute läbi töötamise ja analüüsi pädevus, sõltumatu teaduspõhine lähenemine projektis toodud koristussoovitustele ja kõrgel tasemel koristusalane pädevus. Puhastuseksperdil projekti juhtpartnerina on kogemus sarnase projekti juhina, lisaks mitmetes erinevates projektides partnerina. Tuginedes eelnevatele kogemusele leidsime hea tulemuse saamiseks projekti meeskonda: Propuhtaus Soome- pikaaegne kogemus koristusalaste teadusuuringute läbi töötamisel, koristusalaste raamatute, artiklite koostamisel, Tuula Suontamo Oy Soome- PhD Tuula Suontamo on hulgaliselt teinud sõltumatuid uuringuid, katseid koristusalal, IFRA Normandie Prantsusmaa- pikaaegne projektide juhtimise, sh haiglakoristuse parendamise projektide kogemus, SVS Holland- pikaaegne kogemus professionaalse koristuse arendamisel, koolituste, õppekirjanduse välja töötamisel, Rakvere Reaalgümnaasium Eesti- olemas pädevus kõrgetasemeliseks sotsiaalmeedia valdkonnas, tulemuste turustamiseks, video õppematerjalide koostamisel.

Projekti kestus on 3 aastat ja selle aja jooksul plaanime:

· Analüüsida vähemalt 10 maa koroona koristuse juhiseid, vähemalt 30 teadusuuringut ning nende põhjal teha vähemalt 10 teavitavat sotsiaalmeedia postitatust või kirjutatud artiklit

· Koostada ja jagada teadliku koristamise tähtsust tutvustav videoklipp.

· Uurida koroona juhiste jälgimist tegelikult, selleks küsitleme vähemalt 100 ettevõtet erinevates maades. Selle tulemuste kohta teeme vähemalt 5 postitust

· Koostame viiele tüüpruumile teadliku koristuse juhise tavapäraseks koristuseks ning juhuks, kui koroona või muu haige on olnud ruumides.

· Töötame välja lihtsalt toimiva eneseauditi, mille testimiseks katsetame seda esmalt 10 asutusega.

 

Projektis osalevad partnerid:

·      Puhastusekspert OÜ

·      Propuhtaus https://www.propuhtaus.fi/

·      IFPRA Normandie https://ifpra-normandie.fr/

·      Tuula Suontamo OY http://www.suontamo.fi/

·      Rakvere Reaalkool (endine Rakvere Reaalgümnaasiumhttps://rrg.kovtp.ee/

·      SVS B.V. https://www.svs-opleidingen.nl/Home

 

Projektiga soovime tõsta teadlikkust koristamisega seonduvas viiruste tingimuses, kuidas  luua piisavalt puhas keskkond haiguste leviku vältimiseks ohutult ning minimaalsete ressurssidega. Selleks et ka kõige paremad juhised tegelikkuses tööle hakkaks on oluline puhastusteenindaja, töödejuhataja, kliendi poolt märgata ja teadvustada tegelikkust- milline mustus on, kuidas peaks koristama, et soovituslikud ained jms toimiks. Loodame teaduspõhise, kontrollitud koristusjuhiste ja hea teavitustöö abil jõuda võimalikult suure hulga inimesteni, et tõsta koristusteadlikust. See on võimalik vaid tänu projektile ning võimalus on oluliselt mõjutada inimeste tervist, heaolu, säästa keskkonda ja anda panus mõistlikule jätkusuutlikkusele koristuses.

Projekti uudistega saad tutvuda siin:

·      Facebook

·      Projekti koduleht