Õppetöö

Projektid ja koostöö

Erasmus+ õpirändeprojekt “Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetajate õpiränne Euroopas”

Projekt "Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetajate õpiränne Euroopas" sisaldab endast kuute erinevat kursust, milles on võimalik õpetajatel ennast täiendada.

Teemad, milles õpetajad end täiendavad on seotud loodusteadustega (sh uurimistööde juhendamine, teadussaavutuste integreerimine koolitundi jpm) ning didaktika ja pedagoogikaga (sh ennastjuhtiva õpilase toetamine, uuenduslikud õppemeetodid erinevates ainetundides, hariduslik innovatsioon jpm).

 

Õpetajate professionaalne areng on seatud esikohale ning toetatud nende poolt välja valitud kursustega.